• Image ahiru-no-sora-1499-episode-41-season-1.jpg
  2x1

  I Want You To Make a Disgusted Face and Show Me Your Underwear 2 EP. 1 Itou Chitose (Maid)

  ดู
 • Image ahiru-no-sora-1500-episode-42-season-1.jpg
  2x2

  I Want You To Make a Disgusted Face and Show Me Your Underwear 2 EP. 2 Futaba Kano (Ane) & Futaba Yuno (Imouto) (Futago)

  ดู
 • Image ahiru-no-sora-1501-episode-43-season-1.jpg
  2x3

  I Want You To Make a Disgusted Face and Show Me Your Underwear 2 EP. 3 Matsuura Shiori (Shika Joshu)

  ดู
 • Image ahiru-no-sora-1502-episode-44-season-1.jpg
  2x4

  I Want You To Make a Disgusted Face and Show Me Your Underwear 2 EP. 4 Hayakawa Natsumi (Hon`ya no Ten`in-san)

  ดู
 • Image ahiru-no-sora-1503-episode-45-season-1.jpg
  2x5

  I Want You To Make a Disgusted Face and Show Me Your Underwear 2 EP. 5 Fujino Riko (JC)

  ดู
 • Image ahiru-no-sora-1504-episode-46-season-1.jpg
  2x6

  I Want You To Make a Disgusted Face and Show Me Your Underwear 2 EP. 6 Takayama Maria (Sister)

  ดู
Background
Background